Маркевич Николай — История малой России

Тут можно читать онлайн книгу Маркевич Николай - История малой России - бесплатно полную версию (целиком). Жанр книги: Драматургия. Вы можете прочесть полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и смс на сайте Lib-King.Ru (Либ-Кинг) или прочитать краткое содержание, аннотацию (предисловие), описание и ознакомиться с отзывами (комментариями) о произведении.

История малой России
Количество страниц: 65
Язык книги: Русский
Прочитал книгу? Поставь оценку!
0 0

История малой России краткое содержание

История малой России - описание и краткое содержание, автор Маркевич Николай, читать бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки Lib-King.Ru.

Маркевич Микола (1804-60), історик, етнограф, поет і музика-композитор, приятель Т. Шевченка, народився у селі Турівці на Прилуччині, де жив і помер; студіював у Петербурзі (у пансіоні при Педагогічному Інстетуті), і в Москві (вчився музики у Дж. Фільда). Близький до декабристських літ. кіл. (писав вірші, перекладав на російську мову Шекспіра й Байрона тощо), Маркевич з великим захопленням зустрів поезії К.Рилеєва, присвячені визвольній боротьбі України в минулому. вся літературна й наукова творчість Маркевича була просякнена патріотичним духом. 1831 р. він видав у Москві свої "Украинские мелодии", де у віршах російською мовою оспівував героїчне минуле України. Протягом довгих літ Маркевич збирав матеріали до історії України, м. ін. в архівах, зокрема в чернігівських. Проте основним джерелом для нього була "Історія Русів" (тоді ще не опублікована), під ВПЛИВОМ якої написаний головний твір Маркевича "История Малороссии" (закінчений 1838, надрукований у 5 томах у Москві 1842-43; 1–2 том — основний текст, а 3–5 том. — документальні додатки, примітки, опис джерел, списки полків, сотень січових куренів, реєстр володарів України, списки ген. старшини, полковника, вищого духовенства, хронологічні таблиці тощо). Хоч "История Малороссии" з боку науково — методологічного вже не відповідала тодішньому станові історія науки, своєю схемою історії України, яку Маркевич розглядав як самостійний і безперервний процес розвитку від найдавніших часів аж до сучасности, твір Маркевича мав не абиякий вплив на сучасників (зокрема на Шевченка, який присвятив Маркевичу вірш "Бандуристе, орле сизий") і українську історіографію 19 в., а документальні додатки до нього збергають певне значення и досі. Издание книгопродавца О.И. Хрусталева. М О С К В А. В типографии Августа Семена, при Императорской Медико — Хирургической Академии. 1842. Печатать дозволяется с тем, чтобы по напечатании представлены были в Ценсурный Комитет указанное число экземпляров. С. Петербург. Май 7 — го дня 1840 года. Ценсор П. Корсаков.

История малой России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

История малой России - читать книгу онлайн бесплатно, автор Маркевич Николай

I. Выписка из Статейного списка бывших в Переясловле у Гетмана Богдана Хмельницкого российских послов: Ближнего Боярина Василия Бутурлина, Окольничего Ивана Алферьева и Думного Дьяка Лариона Лопухина

И тогож числа (6 Генваря 1654 года) Гетман Богдан Хмельницкий в Переяславль приехал за час до вечера, а писарь Иван Виговский приехал Генваря в 7 день, и Полковники и Сотники съехались в Переяславль же, и Гснваря 7-го же числа, к боярину Василью Васильевичу Бутурлину с това рищи присылал Гетман Богдан Хмельницкий Переяславского Полковника Павла Тетерю, чтоб ему, Гетману, с ними видетца, а Государевы-б Грамоты в то время и не подавать, и речи никакой не говорить.

И приказано к Гетману с Полковником, что Боярин Василий Васильевич с товарищами с ним, Гетманом, видеться ради, а где видетца, и он бы, Гетман, о том к ним приказал.

И Гетман приказал, что он будет у Боярина у Василья Васильевича на подворье того же числа в вечеру.

И в вечеру приехали от Гетмана писарь Иван Виговский, да Полковник Павел Тетеря; а сказав, что Гетман будет к ним тотчас, поехал к Гетману.

И тогож числа в вечеру приехал к Боярину Василью Васильевичу на двор Гетман Богдан Хмельницкий, а с ним приехали писарь Иван Виговский, да Переяславский Полковник Павел Тетеря.

И Боярин Василий Васильевич с товарищи говорили Гетману: присланы они от Великого Государя, Царя и Великого Князя Алексея Михайловича, всея России Самодержца и многих Государств Государя и Обладателя, с Его Государевым милостивым полным указом, по его, Гетманову, челобитью и всего войска Запорожского, и чтоб завтре, Генваря в 8 день, ему, Гетману, Государеву Грамоту подать, и Государев милостивый указ сказать на съезжем дворе; а подав бы Государеву грамоту, и сказав Государев милостивый указ, тогож дни итти в церковь и учинить ему, Гетману, и Полковником, и иным начальникам, и всяким людям веру, как им быти под Государевою высокою рукою.

И Гетман говорил, что Великому Государю, Царю и Великому Князю Алексею Михайловичу, всея Русии Самодержцу, они, со всем войском Запорожским, служити и прямити во всем душами своими ради, и головы свои за Государское многолетное здоровье складивать, и веру ему, Государю, учинити, Генваря в 8 день, и во всем по его Государеве воле быти готовы; а завтра де рано Полковники все будут у него, и он де, с ними поговоря, будет на съезжий двор, и, выслушав Государеву Грамоту и Государев милостивый указ, поговорить ему будет с Полковники, а поговоря с Полковники и с начальными людьми, итти в Соборную церковь и учинити Государю верю.

Да Гетман же и писарь Иван Виговский говорили: милость де Божия над нами, якоже древле при Великом Князе Владимире, так же и ныне сродник их Великий Государь, Царь и Великий Князь Алексей Михайлович, всея России Самодержец, призрил на свою Государеву отчину—Киев и на всю малую Русь милостью своею; яко орел прикрывает гнездо свое, тако и он Государь изволил нас принять под свою Царского Величества высокую руку, а Киев и вся малая Русь вечное их Государского Величества, а мы де все Великому Государю, Его Царскому Величеству, служить и прямить во всем душами своими, и головы свои за Его Государское многолетное здоровье складивать ради.

А о том о всем писано к Государю, Царю и Великому Князю Алексею Михайловичу всея России с Парфеньем Тоболиным Генваря в 8 число, с утра рано.

И тогож числа от Гетмана Богдана Хмельницкого приходил писарь Иван Виговский и сказывал Боярину Василью Васильевичу с товарищи: была де у Гетмана тайная Рада с Полковники, и с Судьями, и с Войсковыми Ясаулы, — и Полковники де, и Судьи, и Ясаулы под Государеву высокую руку подклонилися.

И по тайной Раде, которую Гетман имел с Полковники своими с утра тогож дни, во вторый час дни бито в барабан, с час времяни, на собрание всего народа слишать совет о деле, хотящем совершиться.

И как собралося великое множество всяких чинов людей, учинили круг пространный про Гетмана и про Полковников, а потом и сам Гетман вышел под бунчюком, а с ним Судья и Ясаулы, писарь и все Полковники, и стал Гетман посреди круга, а Ясаул Войсковой велел всем молчать; потом, как умолкли, начал речь Гетман ко всему народу говорить:

Панове Полковники, Ясаулы, Сотники и все войско Запорожское, и вси православнии Християне! ведомо то вам всем, как нас Бог свободил из рук врагов, гонящих церковь Божию и озлобляющих все Христианство нашего православия Восточного, что уже шесть лет живем без Государя в нашей

земли в безпрестанных бранях и кровопролитиях с гонители н враги нашими, хотящими искоренити церковь Божию, дабы имя Руское не помянулось в земли нашей, что уже вельми нам всем докучило, и видим, что нельзя нам жити боле без Царя; для того ныне сбрали есмя Раду, явную всему народу, чтоб есте себе с нами обрали Государя из четырех, которого вы хощете; первый Царь есть Турский, который многажды чрез послов своих призывал нас под свою область; вторый Хан Крымский; третий Король Польский, который, будет сами похочем, и теперь нас еще в прежнюю ласку принять может; четвертый есть Православный Великия России Государь, Царь и Великий Князь Алексей Михайлович, всея России Самодержец Восточный, которого мы уже шесть лет безпрестанными молении нашими себе просим; тут которого хотите избирайте. Царь Турский есть бусурман; всем вам ведомо, как братии наши, православнии християне, Греки беду терпят, и в каком суть от безбожных утеснении; Кримской Хан тоже бусурман, которого мы по нужди и в дружбу принявши, каковыя нестерпимыя беды приняли есмя! Какое пленение, какое нещадное пролитие крови християнския от Польских Панов утеснения, никому вам сказывать не надобет; сами вы все ведаете, что лучше жида и пса, нежели християнина, брата нашего, почитали. А православный християнский Великий Государь, Царь Восточный, есть с нами единаго благочестия Греческаго закона, единаго исповедания, едино есми тело церкви православием Великия России, главу имуще Иисуса Христа.

Той Великий Государь, Царь християнский, сжалившися над нестерпимым озлоблением православныя церкви в нашей малой России, шестьлетных наших молений безпрестанных не презривши, теперь милостивое свое Царское сердце и нам склонивши, своих великих ближних людей к нам с Царскою милостыо своею прислати изволил, которого естьли со усердием возлюбим, кроме Его Царския высокия руки благотишнейшего пристанища не обрящем; а будет кто с нами не согласует теперь, куды хочет, вольная дорога. К сим словам весь народ возопил: волим под Царя Восточного, православного, крепкою рукою в нашей благочестивой вере умирати, нежели не навистнику Христову, поганину, достати.

Потом Полковник Преясловский Тетеря, ходячи в кругу на все стороны, спрашивал: вси ли тако соизволяете рекли весь народ: вси единодушно;

потом Гетман молыл: буди тако, да Господь Бог наш сукрепит под Его Царскою крепкою рукою; а народ по нем вси единогласно возопили: Боже! утверди, Боже! укрепи, чтоб есми во веки все едино были.

И после того писарь Иван Виговский, пришедши, говорил: что де козаки и мещане все под Государеву высокую руку подклонились.

И Генваря в 8 число Гетман Богдан Хмельницкий и писарь Иван Виговский, и Обозничей, и Судьи, и Полковники и Ясаулы войсковые, и Сотники, и Атаманы у Боярина Василья Васильевича Батурлина с товарищи на съезжем дворе были.

И Боярин Василий Васильевич говорил Гетману Богдану Хмельницкому речь: А молыл: Божиею милостию Великий Государь, Царь и Великий Князь Алексей Михайлович, всея России Самодержец, и многих государств Государь и Обладатель, прислал к тебе, Богдану Хмельницкому, Гетману войска Запорожского и ко всему войску Запорожскому свою Царского Величества Грамоту.

И тое Государеву Грамоту ему отдав; а как Государеву Грамоту Боярин Василий Васильевич Гетману отдал, и тое Государеву Грамоту Гетман принял с великою радостию; а приняв Государеву Грамоту, поцеловал и, распечатав, отдал писарю Ивану Виговскому, и велел ему вычесть при всех войска Запорожского начальных и всяких людей в слух, и тое Государеву Грамоту писарь Иван Виговский чол всем людем явно; и выслушав Государеву Грамоту Гетман, и Полковники и всяких чинов люди, Государской милости обрадовались, и говорил Гетман: что Великому Государю, Царю и Великому Князю Алексею Михайловичу, всея России Самодержцу, он, Гетман Богдан Хмельницкий, со всем войском Запорожским служити и прямити вседушно, и за Государское многолетное здоровье головы складивать ради, и верю Государю учинити, и во всем по Ево, Государеве воле, быть готовы.» И Боярин Василий Васильевич молыл: Божиею милостию Великий Государь, Царь и Великий Князь Алексей Михайлович, всея России Самодержец, и многих государств Государь и Обладатель жалует тебя, Гетмана Богдана Хмельницкого, и Полковников, и все войско Запорожское православныя христианския веры, велел вас спросить о здоровье.

Поделиться книгой

Оставить отзыв