Grover Chris (EN) — Word 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik

Тут можно читать онлайн книгу Grover Chris (EN) - Word 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik - бесплатно полную версию (целиком). Жанр книги: Иностранная литература. Вы можете прочесть полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и смс на сайте Lib-King.Ru (Либ-Кинг) или прочитать краткое содержание, аннотацию (предисловие), описание и ознакомиться с отзывами (комментариями) о произведении.

Word 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik
Язык книги: Английский
Прочитал книгу? Поставь оценку!
0 0

Word 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik краткое содержание

Word 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik - описание и краткое содержание, автор Grover Chris (EN), читать бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки Lib-King.Ru.

Poznaj najg??biej ukryte tajniki Worda 2007 Jak korzysta? z nowego paska narz?dziowego? Jak tworzy?, formatowa? i drukowa? dokumenty tekstowe? Jak spersonalizowa? Worda za pomoc makropolece?? Czujesz si? zdezorientowany, gdy patrzysz na interfejs najnowszej wersji Worda? Chcesz si? przekona?, czy Word 2007 jest faktycznie nowy, czy tylko od?wie?ony? Zastanawiasz si?, jak bardzo ta wersja mo?e usprawni? Twoj prac?? Word 2007 zosta? niemal ca?kowicie przekonstruowany w stosunku do swoich poprzednikw. Nowy interfejs u?ytkownika, inna filozofia korzystania z narz?dzi, wi?cej zabezpiecze? i funkcji automatyzujcych prac? -- to wszystko sprawia, ?e przesiadka z poprzedniej wersji mo?e okaza? si? do?? trudna. W takich przypadkach suchy opis zawarty w dokumentacji nie zawsze jest najlepszym ?rd?em informacji. "Word 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik" to omwienie mo?liwo?ci najnowszej wersji najpopularniejszego edytora tekstu, znacznie wykraczajce poza instrukcj? obs?ugi. Znajdziesz w nim informacje o zaletach i wadach Worda, zasadach korzystania z nowych narz?dzi oraz opisy dzia?ania niemal wszystkich jego funkcji. Dowiesz si?, jak tworzy? dokumenty, formatowa? tekst oraz dodawa? do niego ilustracje, przypisy i odno?niki. Nauczysz si? korzysta? z konspektu, tworzy? spisy tre?ci i skorowidze, drukowa? dokumenty i publikowa? je w internecie. Poznasz tak?e sposoby przyspieszania i automatyzowania najcz??ciej wykonywanych zada? za pomoc makropolece? oraz j?zyka VBA. Tworzenie nowego dokumentu Praca z plikami Wprowadzanie i formatowanie tekstu Korzystanie z autokorekty i sprawdzania pisowni Drukowanie dokumentw Tworzenie d?ugich dokumentw Konspekty, spisy tre?ci i skorowidze Wstawianie do dokumentw grafiki i elementw multimedialnych Korespondencja seryjna Praca grupowa Konfiguracja interfejsu u?ytkownika Tworzenie makropolece? i skryptw VBA Poznaj Worda 2007 z ka?dej strony.

Word 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Word 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik - читать книгу онлайн бесплатно, автор Grover Chris (EN)

Поделиться книгой

Оставить отзыв